Orionsamtal

Orionsamtal

Processer och innovation

Begreppet Design thinking används flitigt idag, som ett sätt att kunna lösa problem och arbeta innovativt. Men är det inte samma metod som kulturen har använt sedan länge?
Ett samtal om processer inom teater, dans och design. Hur får vi olika kompetenser i en organisation att samverka för att öka innovationskraften? Och behövs det ett bättre självförtroende hos kulturen när det gäller kunskapen att driva innovation och sätta ord på sina processer?

Medverkande: 
Cornelia Hermelin, Innovation Manager på designbyrån EY Doberman.
Johannes Öhman, konstnärlig ledare på Dansens Hus.
Jörgen Dahlqvist, regissör och dramatiker på Teatr Weimar samt doktorand vid Teaterhögskolan i Malmö
Nina Jeppsson, skådespelare och scenkonstnär aktuell med På spaning efter den tid som flytt.

Introduktion av Orionteaterns VD, Helena Hammarskiöld.
Foto: Marta Khomenko

Kulturen och staden

Vem styr vad staden satsar på för kultur, vem definierar vad kultur ska stå för och vem får tillgång till kultur? Vad händer med kulturens platser när staden växer?
Under 2021 fördjupar sig Orionteatern i några frågor, som ligger oss varmt om hjärtat. Frågor som vi gärna vill bjuda in fler att samtala om. Först ut var Kulturen och staden med vår eminenta panel:

Christer Larsson, Arkitekt och tidigare stadsbyggnadsdirektör i Malmö.
Magdalena Malm, Tidigare chef på Statens konstråd.
Namo Marouf, Artist och civilingenjör inom samhällsbyggnad och hållbar stadsplanering.
Rebecca Rubin, Arkitekt och stadsplanerare på White arkitekter

Introduktion av Orionteaterns VD, Helena Hammarskiöld.
Foto: Marta Khomenko