fbpx

Zonen

Zonen – första muttern

Zonens första del, första muttern,  var ett filmat samtal mellan konstnären Nina Jeppsson, kvantfysikprofessorn Leif Lönnblad och Benny Rosenqvist som är medium och andlig vägledare. Det konstnärliga teamet skapade ett Tarkovskijrum på Orionteaterns stora scen med dimma, duggregn, hundar och mossa.

Zonen är en konstnärlig undersökning (en upptäcktsresa, en expedition) i gränstrakten mellan ande och materia. Inspirerat av Andrej Tarkovskijs film Stalker, där en fysikprofessor, en författare och deras (andliga) vägledare Stalker tar sig genom avspärrningarna in i Zonen för att
söka det mytomspunna Rummet där ens innersta sannaste önskningar sägs gå i uppfyllelse. Stalkern kastar muttrar för att staka ut färdens riktning.  Samtalet varade i två timmar och var helt oförberett så när som på rubriken: Tid, rum och dolda dimensioner.

Presscitat:
– Det var som att sitta inuti en Tarkovskij-film, utan plan, utlämnad åt nuet. Jag är väldigt tacksam över att Leif och Benny ville tänka, lyssna och samtala med mig i ett sådant osäkrat tids-rum. Det kändes speciellt och vibrerande. Kanske för att vi rörde oss vid någon slagsgräns? Åtminstone gjorde jag det.. Jag visste inte alls hur lång tiden var eftersom jag avstod
från att planera och utvärdera i stunden. Jag tror att det här projektet undersöker vad som finns bortom berättelserna och framställningarna, bortom hur man väljer att framställa sig själv. Tårarna bortom berättelserna… Bäckarna som rinner genom Zonen och ibland korsar
varandra… Något som bara kan nås genom nuet…? / Nina Jeppsson

Första mutterns konstnärliga team:
Nina Jeppsson, Kent Olofsson, Mats Sahlström, Johannes Rydinger, Raimo Nyman, Marta Khomenko, Karolina Pajak, Maria Lundqvist, Linda Sandberg, Agnes Rosenberg, Mirjam Gelhorn, Torbjörn isaksson, Gustav Råström och hunden Peppe.
Foto José Figueroa

Första muttern görs tillsammans med Orionteatern

Zonen görs i samarbete med Momento Paradiso och är finansierat av Kulturbryggan

Vad är Zonen?

”That which stands in the way is the way”

Scenkonstnären Nina Jeppsson och kompositören och professorn Kent Olofsson har etablerat Zonen, ett konstnärligt forskningsprojekt som tar avstamp i filmskaparen Tarkovskijs verk och följer i hans spår tematiskt där de stora linjerna rör sig kring tid, rum och dolda dimensioner.
Zonen är inte bara ett utforskande av en ny värld genom konsten, utan även ett undersökande av nya vägar i skapandeprocesserna.
Zonen finansieras av Kulturbryggan och är ett 1,5-årigt utforskande av konstnärliga processer tillsammans med ett konstnärligt team från både scenkonst, musik och filmvärlden. I Tarkovskijs film Stalker från 1979 leder en man, Stalkern, ett litet sällskap igenom en okänd dimension som kallas Zonen. Genom att kasta muttrar framför sig finner de vägen mot ett okänt, men ändå tydligt definierat mål. På samma sätt jobbar projektet Zonen med att successivt kasta ut muttrarna som leder vidare i det konstnärliga utforskandet. Projektet Zonen är en inre och yttre resa, genom osäker terräng, i riktning mot verklighetens
dolda rum och magiska dimensioner.

0000