fbpx

Kulturen och staden

Kulturen och staden

Under 2021 fördjupar sig Orionteatern i några frågor, som ligger oss varmt om hjärtat. Frågor som vi gärna vill bjuda in just dig att samtala om. Först ut var Kulturen och staden med vår eminenta panel Christer Larsson, Magdalena Malm, Namo Marouf och Rebecca Rubin.

Om samtalet:

Stockholms snabba tillväxt och internationella attraktion innebär ett ökat behov av mötesplatser och kulturlokaler för både konstnärliga upplevelser och kulturproduktion i olika format. Det fria kulturlivet, kulturinstitutioner och stadens egna kulturverksamheter skapar sammantaget det vi kallar stadens kulturliv. Det handlar om ett utbud av kultur som ska nå ut brett till stockholmare och besökare. Arbetet med kulturmiljö i stadsplaneringen är också en kulturstrategisk fråga.
(Ur Stockholm växer, Stockholm stad)

Stockholm ska växa med kultur – men vad är det som växer? I en snabbrörlig tid, när definitionen av kultur och mötesplatser är bred, för att inte säga luddig – styr skilda agendor vad staden ska kunna erbjuda sina boende av kulturutbud. Vilka är tillfrågade och vems agendor påverkar vad vi kan ta del av? Det som i slutänden står som en demokratisk fråga.

Medverkande
Namo Marouf, Artist och civilingenjör inom samhällsbyggnad och hållbar stadsplanering.
Rebecca Rubin, Arkitekt och stadsplanerare på @whitearkitekter
Christer Larsson, Arkitekt och tidigare stadsbyggnadsdirektör Malmö.
Magdalena Malm, Tidigare chef på Statens konstråd

Foto: Marta Khomenko

Dina tankar är värdefulla för oss! Efter att du har tittat på samtalet så får du gärna svara på några frågor som finns under knappen nedan!

0000