fbpx

Josef och hans bröder

Ett episkt drama, gestaltat med omsorg och personligt patos.

Janis Rainis är Lettlands nationalpoet. Han levde 1865-1929 och skrev ett stort antal pjäser varav Josef och hans bröder var hans egen favorit.

Rainis gjorde den klassiska litteraturen känd för sitt folk genom många översättningar av Shakespeare, Goethe, Ibsen, Schiller m fl. Hans översättning av Faust till lettiska har kallats den bästa översättning av Faust som någonsin gjorts.

Josef och hans bröder skrevs mellan åren 1909-1919. Pjäsen bygger på den bibliska berättelsen om Josef och hans bröder och blev Rainis mest kända pjäs. Josef spelade samma roll i Rainis liv som Faust gjorde i Goethes liv. Pjäsen har tidigare översatts till tyska, engelska, ryska, finska, franska och tjeckiska men inte förrän 2000 översatts till svenska eller spelats i Sverige.

Rainis version av berättelsen om Josef, en av Jakobs tolv söner, är ett episkt drama, skrivet på blankvers, gestaltat med omsorg och personligt patos. Visionärens, måhända drömmarens, hopplösa kamp mot avundsjuka och brutalitet, gestaltas i Josefs, oliktänkarens, vädjan om förståelse hos ett brödrakollektiv som svarar med stridsrop och våld. Brödernas rädsla för den yngre broderns idéer driver dem till att nästan förgå sig mot honom, för att sedan lämna honom som ett avlagt klädesplagg i händerna på några egyptiska köpmän. När Josef femton år senare, i egenskap av Egyptens mäktigaste man, möter sina hungrande bröder, färgas Rainis pjäs av hämnden som den yttersta lösningen på all världens oförrätter.

I takt med Josefs uppflammande sorg över brödernas svek, får han oss att kräva rättvisa, vedergällning och död. Mästerligt vänder Rainis i sista scenen Josefs personliga hämndbegär till behovet av förbrödring och förlåtelse.

Josef och hans bröder behandlar universella frågor. Vi valde att spegla detta inte bara genom själva föreställningen utan också i rollbesättningen, med en ensemble som bl a bestod av skådespelare från olika delar av världen bosatta i Sverige.

PRESSCITAT

»Enkelt och utan pekpinnar presenteras ett förlopp, förankrat i biblisk tid och tidigt 1900-tal, men möjligt att applicera på många dramer i vår nutid«  SvD

»dramatiskt färgat känslospråk och starkt fredsbudskap«  METRO

»Josef förkroppsligar ett dilemma som Anders Ekborg återger med ett imponerande allvar«  DN

»denna diskussion om hämnd och förlåtelse placerar sig mitt i vår egen tid«  DN

»Ekborgs scennärvaro är starkt känsloladdad – han lyckas förmedla hela konflikten i sitt fysiska spel«  SvD

Premiär 2000

Regi Lars Rudolfsson
Översättning Juris Kronbergs
Scenografi Lars Kleen
Kostym Kersti Vitali
Mask Tuija Valén
Ljus Anders Rosenquist
Ljud Sigge Krantz
Medverkande
Anders Ekborg
Roland Hedlund
Amir Barghashi
Niklas Ek
Gustaf Hammarsten
Richard Sseruwagi
Lixin Zhao
Claudio Salgado
Carlo Schmidt
Thomas Holmin
Björn Wahlberg
David Nordström
Jonatan Rodruigez
Sofia Berg Böhm
Anders Andersson
Malgorzata Pieczynska
Statister Anders Jansson, Kim Sten

0000